Условия за ползване

               

Моля прочетете внимателно условията за достъпа до нашия сайт – YOURSMARTCV.COM  и използването му. В случай, че не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на YOURSMARTCV.COM  ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. YOURSMARTCV.COM  си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани на уебсайта.

Вие се съгласявате, че ще използвате YOURSMARTCV.COM  съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на YOURSMARTCV.COM. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

YOURSMARTCV.COM  по смисъла на тези общи условия е уеб-страница, наричана още ПЛАТФОРМАТА, собственост на “Димис 2012” ЕООД, предоставяща услуги, информация и др., свързани с търсенето и предлагането на работа, а когато от контекста следва, че става дума за юридическо лице, YOURSMARTCV.COM  е самото “Димис 2012” ЕООД.

КАНДИДАТ, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в YOURSMARTCV.COM през профил за търсещи работа. РАБОТОДАТЕЛЯ(Т), по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в YOURSMARTCV.COM през работодателски профил. 

 

Общи Условия

 

1. Страницата може да бъде използвана само за законни цели от лица, търсещи работа и информация, свързана с тяхната кариера и от работодатели, търсещи да наемат служители и информация, свързана с процеса на наемане.

2. YOURSMARTCV.COM прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. YOURSMARTCV.COM не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта. 

3. YOURSMARTCV.COM не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми. 

4. YOURSMARTCV.COM не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта. YOURSMARTCV.COM  не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, кражба, разрушаване на системата или неразрешен достъп.

5. Регистрираните като РАБОТОДАТЕЛ и КАНДИДАТ нямат право да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на страницата, включително, без ограничения:
А) да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг клиент с парола и потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;
Б) да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;
В) да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг Клиент, група или мрежа, в това число, но не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;
Г) да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата;

Клиентът носи отговорност за извършване на всякакви действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.

 

Условия за Ползване от Търсещи Работа

ТЪРСЕЩИЯТ РАБОТА трябва да бъде регистриран, за да използва услугите на YourSmartCV.

Регистрация

6. Вие трябва да сте навършили 18 години, за да използвате YOURSMARTCV.COM . Посещавайки YOURSMARTCV.COM  и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате пред нас, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да съблюдавате настоящите правила.

7. При регистрация YOURSMARTCV.COM изисква информация, като име, e-mail и др. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставяме. YOURSMARTCV.COM се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

8. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и YOURSMARTCV.COM  посредством имейл. Тази комуникация включва линк за потвърждение на имейл, Вашата парола, информация за нови функции и услуги от YOURSMARTCV.COM.

9. ТЪРСЕЩИЯТ РАБОТА е отговорен за всяка употреба на YourSmartCV.com. ТЪРСЕЩИЯТ РАБОТА  е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Клиентът е отговорен за използването на регистрацията му, с или без негово разрешение. Клиентът се съгласява незабавно да уведоми YourSmartCV.com  за всяко неупълномощено използване на регистрацията и паролата му

10. Регистрираният ТЪРСЕЩ РАБОТА има възможност да получи следните видове платени услуги

-Създаване на CV с три видео клипа към него, което се запазва в базата данни на YourSmartCV.

- Сваляне на видео CVто в PDF формат, при което видео клиповете могат да се гледат като се последва линка към тях, водещ до базата данни на YourSmartCV.

11. Кандидатите не могат да впишат в полето “e-mail адрес” e-mail адреса, с който съществува работодателска регистрация.

12. Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни

13. YourSmartCV  запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи:

а) установи нелоялно поведение от страна на лицето;

б) ако лицето извършва сходни на настоящия сайт дейности;

в) когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.


Употреба на Съдържанието

13. YOURSMARTCV.COM  ви дава право да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели. 

14. Съдържанието в YOURSMARTCV.COM  e собственост на YOURSMARTCV.COM. Цялата информация, съставянето и подредбата на YourSmartCV.com, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма. 


Влизане в контакт с работодатели

15. YOURSMARTCV.COM  не е посредник при взаимоотношенията между ТЪРСЕЩИЯ РАБОТА и РАБОТОДАТЕЛЯ. Въпреки усилията на YOURSMARTCV.COM  да предоставя данните само на проверени работодатели с цел подбор на кадри, не във всички случаи това е възможно и съществува риск YOURSMARTCV.COM  не носи отговорност в случай на злоупотреба.

Видео CV-та 

16. YOURSMARTCV.COM  дава възможност да създадете и/или съхранявате едно CV с три видео клипа в сайта, чрез която да бъде откриван от потенциални работодатели. Видео CV-то бихте могли и да използвате за кандидатстване по обяви за работа чрез изпращане на PDF файл съдържащ линк към записаните в сайта на YourSmartCV видеo клипове.

17. Потенциални работодатели ще имат възможност да разглеждат автобиографията на регистрирания като ТЪРСЕЩ РАБОТА. YourSmartCV предоставя достъп до информацията и видео клиповете само на регистрирани фирми с цел наемане на лица. Регистрацията на фирма става активна т.е. работодателя може да разгледа Видео CVто на ТЪРСЕЩИЯ РАБОТА, след проверка от екипа на YourSmartCV.

18. Всяко друго споделяне на вашето Видео CV би станало само със вашето изрично съгласие.

19. YourSmartCV си запазва правото да поиска редактирането на текст и видео, които по своя преценка счита за неприемливи

20. YourSmartCV си запазва правото да деактивира видео клипове, които са нецелесъобразни и/или са 

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; 
в. с порнографско или открито сексуално съдържание; 
г. съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично имущество;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; 
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; 
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права; 
н. с лошо качество и неясно съдържание;

 

20. Търсещият работа няма право да предоставя непълни, невярни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост; При приемането на настоящите условия, ТЪРСЕЩИЯ РАБОТА потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в YourSmartCV.com.

21. ТЪРСЕЩИЯТ РАБОТА няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие.

22. ТЪРСЕЩИЯТ РАБОТА няма право  да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;

Услуги

25. YOURSMARTCV.COM  си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

Прекратяване на потребителски акаунти

26. YOURSMARTCV.COM  може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:

А) при нарушаване на настоящите условия за ползване на YOURSMARTCV.COM  или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;

Б) при заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас;

В) при технически причини;

Г) при дълъг период на неизползване.

27. YOURSMARTCV.COM  запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъпа до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина. 


Съхранение на информация в потребителските акаунти

Тази разпоредба засяга техническото съхранение на данни  (за информация относно Политиката за защита на личните данни вижте ......)

28. С цел развитие на услугата е възможно частично или пълно премахване на данни. Други случаи, в които това е възможно са:

А) технически причини

Б) заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас

В) дълъг период на неизползване

 

Условия за Ползване от Фирми

Секцията ЗА РАБОТОДАТЕЛИ е персонализирана за клиенти - работодатели в YourSmartCV.com. Само регистрирани РАБОТОДАТЕЛИ имат достъп до нея.

Регистрация

29.  При регистрация YOURSMARTCV.COM  изисква информация, която да ви идентифицира като юридическо лице – работодател. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. YOURSMARTCV.COM се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

30. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са верни и достатъчни.

31. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице. 


34. YourSmartCV си запазва правото да провери и с телефонно обаждане достоверноста на случай на съществуващо несъответствие в данните.


32. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.


33. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и YOURSMARTCV.COM  посредством имейл. Тази комуникация включва административни имейли, информация за нови функции и услуги от YOURSMARTCV.COM.

 

34. РАБОТОДАТЕЛЯТ не може да впише в полето “e-mail адрес” e-mail адреса, с който съществува регистрация на ТЪРСЕЩ РАБОТА.

35.РАБОТОДАТЕЛЯТ има право да използва безплатно информацията и услугите, предоставяни в YourSmartCV.com за работодатели.
3. Употреба на Съдържанието

36. YOURSMARTCV.COM  ви дава право да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели. 

37. Съдържанието в YOURSMARTCV.COM  e собственост на YOURSMARTCV.COM. Цялата информация, съставянето и подредбата на YourSmartCV.com, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма. 


38. Контактите на търсещите работа могат да се използват само по предназначение, а именно търсене на кандидати за работа. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

39. YourSmartCV.com не е работодател по отношение на използването на тази страница и не носи отговорност за каквито и да е решения, свързани с наемането на персонал, направени от който и да е чрез тази страница.

40. YourSmartCV.com няма задължение да прави проверка за точността, пълнотата или навременността на информацията в YourSmartCV.com. Използването на страницата и информацията в нея е на риск на РАБОТОДАТЕЛЯ.

41. YourSmartCV.com  не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от страницата на YourSmartCV.com . При никакви обстоятелства YourSmartCV.com  не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на РАБОТОДАТЕЛЯ от получена или неполучена информация чрез YourSmartCV.com. РАБОТОДАТЕЛЯ е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието, достъпно чрез YourSmartCV.com.

42. Клиентът се задължава да не търси отговорност от YourSmartCV.com, респективно неговите собственици, управители, служители и агенти за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на YourSmartCV.com  от РАБОТОДАТЕЛЯ или от трето лице с неговите данни за достъп.

 

Услуги

43. YOURSMARTCV.COM  си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.Прекратяване на корпоративни акаунти

44. YOURSMARTCV.COM  може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:

А) при нарушаване на настоящите условия за ползване на YOURSMARTCV.COM  или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;

Б) при заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас;

В) при технически причини;

Г) при дълъг период на неизползване.

45. YOURSMARTCV.COM  запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина. 


Съхранение на информация в корпоративни акаунти

Тази точка засяга техническото съхранение на данни (за информация относно Политика за защита на личните данни вижте: ....) 

46. С цел развитие на услугата е възможно частично или пълно премахване на данни. Други случаи, в които това е възможно са:

А) технически причини

Б) заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас

В) дълъг период на неизползване