За Нас

 

 
Ние, създателите на тази платформа, също сме изминали вълнуващия и нелесен път от образованието до професионалната реализация. И то не толкова отдавна.

Той е учил в България и чужбина, и от няколко години работи в сферата на глобална мобилност на таланти и международно набиране на персонал. Тя е специализирала иновации и предприемачество.

Заедно създадохме YourSmartCV, първата в България платформа за видео автобиографии. Видяхме нуждата, както от нови, по-ефективни и креативни начини за представяне на младите специалисти, така и от възможността да бъдат откриваеми, чути и видяни.  

Осъзнахме необходимостта на работодателите от лесен и бърз начин за достигане до млади таланти, както и от улесняване процеса на подбор. 

Мисията на YourSmartCV e да свърже студенти и млади специалисти от една страна, и бизнеса от друга. Ние очакваме да чуем всичко за вашият успех.